Domová správa, s.r.o.
Správa bytových domov
Domová správa, s.r.o.
Správa bytových domov

Obstarávanie služieb spojených so zabezpečovaním riadnej prevádzky bytov a domov.

Domová správa, s.r.o., Tehelná 3/A, 917 01 Trnava

Úradné hodiny

PONDELOK 8:00 - 12:00 13:00 - 15:00
UTOROK nestránkový deň
STREDA 8:00 - 12:00 13:00 - 15:00
ŠTVRTOK nestránkový deň
PIATOK 8:00 - 12:00

Napíšte nám

O nás

Domová správa, s.r.o. poskytuje služby správcu (či externého mandátneho správcu) bytového a nebytového fondu v Trnave, Seredi, Myjave, Hlohovci aj Bratislave už pomerne dlho – od roku 2002. Aktuálne rôznymi formami správy pomáhame zabezpečovať správu viac ako 160 bytových a rodinných domov s viac ako 3 900 bytmi a nebytovými priestormi.

Už v rokoch 2005 až 2008 sme v Trnave – výrazne skôr, ako konkurencia – modernizovali a zatepľovali bytové domy, na čo sa nám podarilo niekoľko krát získať nevratné granty v celkovom objeme cca 614.000 €. V rokoch 2010 až 2017 sme boli úspešní žiadatelia ďalších podporných programov (napr. ŠFRB cca 700.000 €, resp. Európska banka pre obnovu a rozvoj – EBRD s programom MunSeff 2 cca 80.000 €). Teší nás, že o naše služby je v stále sa rozrastajúcej konkurencii veľký záujem.

Bežný chod domov sa snažíme zabezpečovať  maximálne profesionálne a inovatívne. Klientom – vlastníkom bytov a nebytových priestorov – vybavujeme ich požiadavky (ak treba) 24 hodín 7 dní v týždni. Komunikácia prebieha najmä elektronicky, až potom telefonicky alebo osobne. Sme dôslednou „opozíciou a kontrolným prvkom“ všetkým dodávateľom rôznych plnení a služieb. Máme množstvo dokladov preukazujúcich, že predchádzajúce vety nie sú len frázy a radi Vám to preukážeme. Neváhajte nás preto kontaktovať, aby sme si dohodli termín rokovania.

Správa bytových domov.

Služby

Aké „zvyklosti“ a formy používame v informovaní spoločenstva/obyvateľov (web, schôdze, informačné tabule v bytovom dome, domový poriadok…):

  • Schôdze a zhromaždenia vlastníkov v drvivej väčšine robíme premietaním prezentácie spracovanej v „powerpointe“. Všetky dôležité informácie a „čísla“ je tak možné nie len počuť, ale aj vidieť, vracať sa k nim atď. atď. atď.
  • Poskytujeme prístup na webové rozhranie www.poschodoch.sk kde sa nachádzajú úplne všetky informácie o dome (prístup majú všetci vlastníci tohto domu), ale aj informácie o konkrétnom byte (prístup má iba konkrétny vlastník bytu). Táto služba je – bohužiaľ – producentom SW spoplatnená 12 centov za 1 mesiac.
  • Dvom – max. trom zástupcom (podľa veľkosti domu) poskytujeme pasívny prístup na internetbanking k bankovým účtom domu. 24 hodín denne môžu kontrolovať pohyb peňazí na týchto domoch.
  • Každému vlastníkovi, kto prejaví záujem a poskytne nám e-mailovú adresu, posielame relevantné informácie a dokumenty (napr. zápisnice, niektoré faktúry a pod.) do jeho pošty.
  • Informačné tabule využívame hlavne na trvalú informáciu – dôležité telefónne čísla (plyn elektrina, hasiči, správca ….). Okrem toho aj na vyvesenie oznamov (odstávka vody, elektriny…), či vyvesenie pozvánok na zhromaždenie / schôdzu a pod.
  • Domový poriadok máme asi v dvoch domoch. Skúsenosť ? Veľmi rozpačitý, pretože absentuje vymožiteľnosť. Čiže skoro zbytočný dokument…

Ako reagujeme na podnety od obyvateľov (opravy..):

  • Tel. hotovosť máme 24 hodín denne. Ak sú opravy URGENTNÉ / HAVARIJNÉ – riešime ich bezodkladne hoci aj v noci. Ak sa jedná „len“ o obyčajné opravy, ktoré znesú odklad (povedzme cez víkendy, sviatky, v nočných hodinách  a pod.), vtedy od vlastníka žiadame telef. kontakt, ktorý poskytneme opravárovi a on ho kontaktuje s cieľom dohodnúť si obhliadku (ak je potrebné) a aj termín opravy.
  • Ak sa jedná o opravu SPOLOČNÝCH ČASTÍ domu, hoci sa nachádzajú v byte, platbu za vykonanú opravu riešime z prostriedkov fondu opráv.
  • Ak sa jedná o opravu zariadenia bytu, platbu za vykonanú opravu si opravár vyrieši sám platbou v hotovosti. Ak by mal vlastník finančný problém riešime to potom tak, že faktúru zaplatíme z prostriedkov fondu opráv a dotknutému vlastníkovi tento náklad preúčtujeme.

Bežný chod bytového domu:
Snažíme sa ho zabezpečovať maximálne profesionálne, t.z. sme dôslednou „opozíciou“ a kontrolným prvkom v styku so všetkými dodávateľmi služieb – najmä teplo, voda a pod.. Máme množstvo dokladov preukazujúcich, že predchádzajúca veta nie je len obyčajnou frázou.