Domová správa
Domov  |  K obľúbeným  |  E-mail

Správa domov
Obstarávanie služieb spojených so zabezpečovaním riadnej prevádzky bytov a domov.

 

 
Služby
 
Aké „zvyklosti“ a formy používame v informovaní spoločenstva/obyvateľov (web, schôdze, informačné tabule v bytovom dome, domový poriadok...):
  • Schôdze a zhromaždenia vlastníkov v drvivej väčšine robíme premietaním prezentácie spracovanej v „powerpointe“. Všetky dôležité informácie a „čísla“ je tak možné nie len počuť, ale aj vidieť, vracať sa k nim atď. atď. atď.
  • Poskytujeme prístup na webové rozhranie www.poschodoch.sk kde sa nachádzajú úplne všetky informácie o dome (prístup majú všetci vlastníci tohto domu), ale aj informácie o konkrétnom byte (prístup má iba konkrétny vlastník bytu). Táto služba je – bohužiaľ – producentom SW spoplatnená 12 centov za 1 mesiac.
  • Dvom – max. trom zástupcom (podľa veľkosti domu) poskytujeme pasívny prístup na internetbanking k bankovým účtom domu. 24 hodín denne môžu kontrolovať pohyb peňazí na týchto domoch.
  • Každému vlastníkovi, kto prejaví záujem a poskytne nám e-mailovú adresu, posielame relevantné informácie a dokumenty (napr. zápisnice, niektoré faktúry a pod.) do jeho pošty.
  • Informačné tabule využívame hlavne na trvalú informáciu – dôležité telefónne čísla (plyn elektrina, hasiči, správca ....). Okrem toho aj na vyvesenie oznamov (odstávka vody, elektriny...), či vyvesenie pozvánok na zhromaždenie / schôdzu a pod.
  • Domový poriadok máme asi v dvoch domoch. Skúsenosť ? Veľmi rozpačitý, pretože absentuje vymožiteľnosť. Čiže skoro zbytočný dokument.....
Ako reagujeme na podnety od obyvateľov (opravy..):
  • Tel. hotovosť máme 24 hodín denne. Ak sú opravy URGENTNÉ / HAVARIJNÉ – riešime ich bezodkladne hoci aj v noci. Ak sa jedná „len“ o obyčajné opravy, ktoré znesú odklad (povedzme cez víkendy, sviatky, v nočných hodinách  a pod.), vtedy od vlastníka žiadame telef. kontakt, ktorý poskytneme opravárovi a on ho kontaktuje s cieľom dohodnúť si obhliadku (ak je potrebné) a aj termín opravy.
  • Ak sa jedná o opravu SPOLOČNÝCH ČASTÍ domu, hoci sa nachádzajú v byte, platbu za vykonanú opravu riešime z prostriedkov fondu opráv.
  • Ak sa jedná o opravu zariadenia bytu, platbu za vykonanú opravu si opravár vyrieši sám platbou v hotovosti. Ak by mal vlastník finančný problém riešime to potom tak, že faktúru zaplatíme z prostriedkov fondu opráv a dotknutému vlastníkovi tento náklad preúčtujeme.
Bežný chod bytového domu:
Snažíme sa ho zabezpečovať maximálne profesionálne, t.z. sme dôslednou „opozíciou“ a kontrolným prvkom v styku so všetkými dodávateľmi služieb – najmä teplo, voda a pod.. Máme množstvo dokladov preukazujúcich, že predchádzajúca veta nie je len obyčajnou frázou.

 
 

Tehelná 3/A, 917 01 TRNAVA
tel : 033 /53 33 632