Domová správa
Domov  |  K obľúbeným  |  E-mail

Správa domov
Obstarávanie služieb spojených so zabezpečovaním riadnej prevádzky bytov a domov.

 

 

Novinky a aktuality
Adresa
a telefónne číslo:

Tehelná 3/A, 917 01 TRNAVA, 033 /53 33 632
 
 
O nás
 

Tradícia spoločnosti Domová správa nie je dlhá, siaha do roku 2002, kedy Domová správa, s.r.o. prevzala do výkonu správy 7 bytových domov v Trnave so 402 bytmi. Domová správa sa zaoberá najmä správou bytového a nebytového fondu a obstarávaním služieb spojených so zabezpečovaním riadnej prevádzky bytov a domov. Počet pracovníkov, ktorí profesionálne zabezpečujú celý rozsah správcovských činností, je 12.

Aktuálne spravujeme už 42 bytových domov s cca 2 000 bytmi a nebyt. priestormi.

Bohaté skúsenosti máme aj v oblasti poradenskej, konzultačnej a realizačnej činnosti.
V rastúcej konkurencii žiadateľov o dotácie na odstránenie systémových porúch domu sme dokázali pripraviť projekty REVITALIZÁCIE DOMOV našich klientov na takej úrovni, že v rokoch 2005 až 2008 získali dotácie v celkovom objeme cca 614 tis. EUR(18,40 mil. Sk). V rokoch 2010 až 2012 sme boli úspešní v žiadostiach ďalších podporných programov (napr. ŠFRB, resp. Európska banka pre obnovu a rozvoj – EBRD s programom MunSeff – 80 tisíc eur).

 
 

Tehelná 3/A, 917 01 TRNAVA
tel : 033 /53 33 632